Kết Nối hệ thống Khóa Cửa Thông Minh Neolock !!!

1. Lấy danh sách khóa

2. Cấp mã pin theo thời hạn

3. Mở khóa từ xa thông qua Gateway, lấy danh sách lịch sử mở khóa

4. thêm/xóa thẻ từ, thêm/xóa mã pin, thêm/xóa vân tay


Để kết nối với chúng tôi vui lòng gửi email đến địa chỉ: info@neolock.vn